Henning Daverne

Historien bag Henning Daverne

Fra fokus på kampsport via mindfulness til en status som dansk meditationsguru. Henning Davernes vej har ført ham vidt omkring, og hans samlede virke er også i dag præget af bredde. Men trods de mange aktiviteter indenfor formidling af snart sagt enhver art, er der først og sidst en kerne af kraft gennem Henning Davernes udvikling. Kraften kommer af livsappetit, af interesse for menneskelivet og dets mange muligheder for stadig forbedring.

Balance og harmoni

Henning Daverne drives af en ambition om at nå så vidt som muligt, både når det gælder egen personlige udvikling – såvel fysisk som mentalt, og når det drejer sig om at gøre andre opmærksom på det potentiale, vi alle besidder for at højne kvaliteten af vores tilværelse. Måske en stræben efter perfektion, først i form af den perfekte fysik, at kunne beherske kroppen. Siden i intens optagethed af en åndelig dimension, og endelig i denne frugtbare sammensmeltning af krop og ånd, hvor mennesket er i balance og hviler i sig selv i harmoni med tilværelsen.

Energi og stræben

Således er historien om Henning Daverne fortællingen om en mand, der med imponerende energi og målrettet stræben har lært sig at beherske såvel kroppen som sindet. Ved målrettet at dyrke kampsport til højeste niveau og siden ved intens praktisering af meditation er Henning Daverne et glimrende eksempel på den sunde ambition: At ville dygtiggøre sig både på kroppens og sindets vegne med henblik på at opnå den bedst mulige tilværelse. En sådan historie kan vi alle lære noget af, hvilket Henning Daverne så tillige sørger for, at vi gør.